Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyšli ochotně vstříc a pomohli nám řešit nelehkou personální situaci, vzhledem k epidemiologickému stavu zaměstnanců v naší mateřské škole tím, že si pokud možno, ponechali děti doma. Věřím, že v příštích dnech tj. od 21. 2. 2022 bude provoz MŠ v obvyklém režimu.

Ještě jednou, velký dík

Ivana Mikesková, ředitelka MŠ