Třída "Kačenky"

věk dětí: 3-5 let

Motto třídy:

"Ať jsme spolu všichni rádi, vždyť jsme přece kamarádi“

O
Obecné podmínky činnosti v mateřské škole odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání dětí. Prioritním cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Úsilí pracovníků školy je zaměřeno na vytvoření vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy, vytvoření klidného, příjemného prostředí a zázemí pro děti, aby jejich pobyt v MŠ byl pro ně radostný, prospěšný a působil tak na jejich všeobecný harmonický rozvoj.


                                                                                                      třída Kačenky, děti ve věku 3 – 5 let

  1. Pedagogové: Jarmila Hofmannová,  Ilona Mádrová  a Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

 

Ve 4. třídě „Kačenky“, kam dochází 22 dětí, se učitelky Jarmila Hofmannová, Ilona Mádrová a Ivana Mikesková, ředitelka MŠ zaměřují na adaptaci dětí, rozvíjí a doplňují jejich znalosti a dovednosti. Zdokonalují sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Vše přizpůsobují individuálním schopnostem dětí. Respektují osobnost dítěte, uspokojují pocit volnosti při hře i tvořivé činnosti. Podporují přirozenou pohybovou aktivitu a respektují věkové zvláštnosti dětí. Snaží se vytvářet kladné vztahy, přístupy, postoje a společenské návyky. Vztah mezi dítětem a okolním světem – pochopení, tolerance a pohoda upevňují aktivním prožitkem. Snaží se dětem vytvořit příjemné a klidné prostředí, takové, aby se zde děti cítily dobře.

Třída a herna je prostorná, vkusně vybavená a esteticky vyzdobená. Nábytek přizpůsobují dětem tak, že vytváří co nejvíce hracích koutků /center/, aby si děti mohly nerušeně hrát a měly zde soukromí. Hračky různého druhu, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat. Jako jediná třída v naší MŠ má samostatnou jídelnu. V lehárně jsou umístěna pohodlná dřevěná lehátka. Šatna je vyzdobena krásnými výkresy a výrobky dětí.

Důležité informace

Šachová školička

Našim malým šachistům poblahopřála trenérka šachového kroužku Bc. Hana Hrazdilová...

Foto-video koutek