Třída "Koťátka"

věk dětí: 2-4 roky

Motto třídy:

„vše pro dětský úsměv"

Naše kočka strakatá, měla čtyři koťata, jedno mourek, druhé bílé, třetí černé roztomilé a to čtvrté strakaté, po mamince okaté.

Do třetí třídy „Koťátka“ dochází 20 dětí. Paní učitelky Jarmila Hofmannová, Zdeňka Daníšková a Diana Jendrišáková /chůva, školní asistent/ rozvíjí a doplňují znalosti i dovednosti dětí, snaží se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru i samostatnost při plnění jednotlivých úkolů. Činnost pro zaujetí dětí připravují obě paní učitelky s ohledem k jejich individuálním schopnostem.

Třída je zaměřena na všeobecné dovednosti ve všech oblastech. Snaží se rozvíjet kladné vztahy k dospělým, ke svému okolí i mezi dětmi navzájem. Plánují a promýšlí dětem veškeré aktivity. Vytváří příjemné a klidné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře. Třída a herna je prostorná, světlá a vzdušná, esteticky vyzdobená. Učitelky využily velké prostory k vytvoření hracích koutků /center/ i míst pro soukromí dětí.

Dostatečný prostor mají děti i k pohybové aktivitě. Třída je z části využívána také jako jídelna. Hračky různého druhu, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat. V lehárně jsou pohodlná dřevěná lehátka. Šatna je vyzdobena krásnými výkresy a výrobky vašich dětí.

Důležité informace

Foto-video koutek