stravování

Stravování odloučené pracoviště MŠ Školní 2

Jídelníček

Kontaktní údaje

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2016 lze stravné platit pouze bezhotovostní formou, převodním příkazem na účet Základní školy Bruntál, Školní 2.

Noví strávníci si vyzvednou u vedoucí kuchyně přihlášku na stravování a bude jim přidělen kód (variabilní symbol) pro platbu převodním příkazem.

Od 1.9.2022 končí programu Obědy do škol pro sociálně slabé rodiny!

                                                                        Platí nový CENÍK STRAVNÉHO OD 1.9.2022

Školní jídelna při ZŠ Bruntál, Školní 2 využívá informační systém pro objednávání a odhlašování stravy, www.strava.cz. V případě Vašeho zájmu Vám budou přidělena přístupová hesla.

Výše a způsob platby stravného

V naší škole jsou uplatňovány v rámci povoleného rozpětí tyto finanční limity pro dvě skupiny strávníků: 

Děti 3-6 let

Ranní svačina:   10 Kč

Oběd:   22 Kč

Odpolední svačina:   9 Kč

Stravné celodenní:   41 Kč

Stravné polodenní:   32 Kč

Předpis pro celodenní stravné:   902 Kč/měs.

Předpis pro polodenní stravné:   704 Kč/měs.

Děti 7 let – s odkladem školní docházky

Ranní svačina:   11 Kč

Oběd:   24 Kč

Odpolední svačina:   9 Kč

Stravné celodenní:   44 Kč

Stravné polodenní:   35 Kč

Předpis pro celodenní stravné:   968 Kč/měs.

Předpis pro polodenní stravné:   770 Kč/měs.

 Platba se provádí bezhotovostně na účet mateřské školy:

 

Číslo účtu: 153 151 651/0300, vedený u ČSOB Bruntál

konstantní symbol pro placení převodním příkazem je 558

variabilní symbol byl předán zákonným zástupcům při přihlášení ke stravování

zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

 

Žádáme Vás o zavedení trvalého příkazu pro platbu stravného.

 

Variabilní symbol a zpráva pro příjemce jsou povinné údaje, které slouží pro správnou identifikaci platby. Platba bude splatná do 22. dne v měsíci na další měsíc (tzn. platba na září 2021 bude splatná do 22. srpna 2021). Vyúčtování stravného za každý nový školní rok proběhne v měsíci srpnu.

Případné informace Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 553 821 171 nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny.