MŠ Školní 2, Bruntál - odloučené pracoviště

Jsme součástí MŠ Pionýrská 9, Bruntál

Milí rodiče a návštěvníci, vítáme vás na našich webových stránkách. Věříme, že zde naleznete všechny informace, které potřebujete.

Není na světě větší zázrak než dítě.

Není nic čistšího než jeho oči.

Není nic sladšího než jeho úsměv.

Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby děti čas strávený v naší mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno. Chceme uspokojovat jejich potřeby a naplňovat jejich touhy. Naší snahou je vytvořit pro vaše dítě takové podmínky, aby se zde cítilo co nejlépe.

Aktuální počet dětí

0
MŠ Pionýrská
0
MŠ Školní
0
Jesle

Informace o mateřské škole

Provozní doba: 6:00 – 16:00

Počet tříd MŠ Pionýrská: 4 + 1 třída s péčí o děti do 3 let /jesle/

Počet tříd odloučeného pracoviště: 1 třída –  logopedická

Mateřská škola je nejnovější mateřskou školou ve městě. Je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9, s níž v nedaleké blízkosti sousedí.                       

Funguje dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., jako škola s celodenním provozem a je součástí školní vzdělávací soustavy. Škola je typizovaným zařízením pro předškolní vzdělávání dětí. Vznikla ke dni 1.9. 2014 a nachází se v přízemních prostorech budovy Centra vzdělávání a volného času v Bruntále.

V mateřské škole je zřízena 1 třída Včelky – pro děti s vadami řeči , která se naplňuje do počtu 14 dětí. 

Cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Pedagogové se ve svých třídních vzdělávacích programech zaměřují na všestranný a harmonický rozvoj všech dětí s prvky individuálního přístupu. Úsilím pracovníků Mateřské školy je vytvoření prostředí, kde budou děti šťastné. Řídíme se heslem: „spokojené dítě = spokojený rodič“. 

Škola disponuje poměrně rozlehlými prostory, přizpůsobené požadavkům a potřebám dětí předškolního věku. Uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým, ale i individuálním činnostem dětí. Třída je vybavena dětským typizovaným nábytkem, hudebními, sportovními, výtvarnými a vzdělávacími pomůckami. Stravování dětí zajišťuje Školní jídelna Základní školy Bruntál, Školní 2. Svačiny jsou dětem podávány ve třídě, oběd  v samostatné jídelně určené pro děti mateřské školy, která se nachází v 1. poschodí budovy.

Děti tráví čas určený k pobytu venku na školní zahradě MŠ, kde mají k dispozici bohatou různorodou nabídku hraček, průlezek, houpaček, pískoviště a nově upravené terasy s interaktivními prvky. Pitný režim na zahradě je zajištěný nově vybudovaným pitkem pro děti. Využíváme i zrekonstruované hřiště ZŠ.

Mateřská škola je umístěna v prostorách budovy Centra vzdělávání a volného času, kde se dále nachází Základní škola, Knihovna a Středisko volného času. Naskýtá se nám nepřeberná možnost různorodých aktivit a spolupráce s jednotlivými subjekty.

Věříme, že veřejnosti naše nová mateřská škola již není neznámá a že si do ní najdou cestu rodiče a děti ze širokého okolí. Třeba už jen proto, že předškolní docházka dětí může plynně navázat na docházku školní v rámci jedné budovy.