Přístupnost webu

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: https://www.msbruntal.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.10. 2021, dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR. Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.10. 2021.
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to tvůrcem webových stránek (firma Bc. Martin Vrbeník). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.

Prohlášení provozovatele webových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9. Webové stránky využívají rozhraní vytvořené firmou Bc. Martin Vrbeník (platforma WordPress).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt na správce obsahu
Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, 792 01 Bruntál
Te.: +420 554 718 013, +420 723 515 536, +420 603 958 907
E-mail: reditelkamspionyrska@seznam.cz

Kontakt na technického správce internetových stránek:
Bc. Martin Vrbeník
Revoluční 1165/7, Rýmařov 795 01
Tel.: 603 784 117
www.epartak.cz
IČ: 711 574 50

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu
E-mail: oveg@mvcr.cz
Te.: +420 974 816 614