Třída "Myška"

věk dětí: 4-6 let

Motto třídy:

"Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a pamatuji si celý život“

Myšky rády mlsají, smetanu a sýra, chodí na ně potají, vědí, kde je díra. Co však rády nemají, jsou kočičí drápky. To pak s lupem běhají, tam a zase zpátky.

 

Obecné podmínky činnosti v mateřské škole odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání dětí. Prioritním cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Úsilí pracovníků školy je zaměřeno na vytvoření vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy, vytvoření klidného, příjemného prostředí a zázemí pro děti, aby jejich pobyt v MŠ byl pro ně radostný, prospěšný a působil tak na jejich všeobecný harmonický rozvoj.


třída Myšky, děti ve věku 4 – 6 let

Pedagogové: Milena Boronkajová, Jiřina Dworoková 

Asistentka pedagoga: Ilona Mádrová

                                                                                                   

 

V 5. třídě „Myšky“ učitelky Milena Boronkajová, Jiřina Dworoková   a asistent pedagoga Ilona Mádrová  mají 22 dětí. Pedagogové preferují vzdělávání vycházejícího z prožitků situací, zkušeností a zážitků. Plánují a promýšlí dětem veškeré aktivity. Třída je zaměřena na všeobecné dovednosti ve všech oblastech. Učitelky se snaží rozšiřovat slovní zásobu dětí. Při hrách a činnostech vedou děti k vytrvalosti, soustředěnosti i k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Snaží se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Podporují spokojenost a důvěru dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí. Vedou je k vnímání estetického prostředí, na jehož vytváření se děti aktivně podílí. Třída i herna je prostorná, prosvětlená, vzdušná, esteticky vyzdobená a jako jediná je průchozí.

Nábytek ve třídách učitelky přizpůsobily dětem tak, že vytvořily co nejvíce hracích koutků /center/, aby si mohly nerušeně hrát a měly zde soukromí. V herně mají děti dostatečný prostor k pohybové aktivitě. Mají zde také možnost využívat počítače se vzdělávacími programy a interaktivní tabuli. Třída slouží i jako jídelna. Hračky různého druhu, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat. 5.třída/ MYŠKY/ nemá svou lehárnu. Příjemná, měkká lehátka se zde rozkládají každý den. Šatna je vyzdobena krásnými výkresy a výrobky vašich dětí.

Důležité informace

Šachová školička

Našim malým šachistům poblahopřála trenérka šachového kroužku Bc. Hana Hrazdilová...

Foto-video koutek