ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

       Zápis do mateřské školy se koná v souladu s§34 zákona č. 561/2005 Sb., Školského zákona

Termín zápisu

9. 5. – 13. 5. 2022

Možnosti doručení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

  • osobním podáním žádosti ve dnech od 10. 5.  do 11. 5. 2022 od 9, 00 – 15,00 hodin

nebo

  • do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: x6g2zrg)
  • e-mailem reditelkamspionyrska@seznam.cz, ms.pionyrska@tiscali.cz, s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý e-mail!/
  • osobním podáním do rukou ředitelky nebo jí pověřené osoby
  • poštou /rozhodné je datum podání na razítku pošty/ – Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, 792 01 Bruntál

Zákonní zástupci mají možnost dle svých možností zvolit si způsob podání žádosti.

Termín podání žádosti nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené /např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu/ je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Místo zápisu

Zápis pro osobní podání se uskuteční v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 a proběhne v ředitelně mateřské školy /předposlední prosklené dveře budovy – 1. patro/.

 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy

  • Vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ – k dispozici na webových stránkách školy www.msbruntal.cz v DOKUMENTECH nebo je obdržíte při osobní návštěvě.
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – k dispozici na webových stránkách školy www.msbruntal.cz v DOKUMENTECH nebo jej obdržíte při osobní návštěvě /doložení vyjádření lékaře se NETÝKÁ dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let/.
  • Kopie rodného listu dítěte.
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči – pouze při osobním podání.

Více informací – v sekci DOKUMENTY – INFORMACE PRO RODIČE