Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025 – 14. 5. 2024

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 14. 5. 2024 od 9,00 do 16,30 hodin

Současně v tento den bude probíhat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a na školní zahradě od 10,30 hodin projektový den DRAVCI.

Zápis pro osobní podání se uskuteční v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 v ředitelně mateřské školy /předposlední prosklené dveře budovy – 1. patro/.

Zákonní zástupci mají možnost dle svých možností zvolit si způsob podání žádosti.

14. 5. 2024 – osobním podáním žádosti

 13. 5. – 17. 5. 2024 – elektronickým podáním

  • do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: x6g2zrg)
  • e-mailem reditelkamspionyrska@seznam.cz, ms.pionyrska@tiscali.cz, s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý e-mail!/
  • poštou /rozhodné je datum podání na razítku pošty/ – Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, 792 01 Bruntál

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené /např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu/ je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Dokumenty nutné k zápisu:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  • kopie rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. srpna 2024

Více informací k zápisu naleznete v Dokumentech.