Výše úplaty za předškolní vzdělávání v období omezení nebo přerušení provozu – MŠ

       

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v období omezení nebo přerušení provozu

1) V měsíci červenci 2023 bude provoz mateřské školy přerušen 31. července.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a) ve třídách s celodenním provozem 500,- Kč

2) V měsíci srpnu 2023 bude provoz mateřské školy přerušen od 1. do 31. srpna.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a) ve třídách s celodenním provozem 0,- Kč

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání za červenec 2023 bude činit 500,- Kč pro všechny děti.

Platba – záloha na červenec zůstává stejná 1. 450,- Kč (stravné + školné) – vyúčtování k 31. 8. proběhne v září 2023.

Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

V Bruntále dne 19. 6. 2023