Výše úplaty za předškolní vzdělávání v období omezení nebo přerušení provozu – JESLE

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Výše příspěvku v období omezení nebo přerušení provozu

  1. V měsíci červenci 2023 bude provoz mateřské školy přerušen 31. 7.

Měsíční výše příspěvku bude činit 2500,- Kč.

2. V měsíci srpnu 2023 bude provoz mateřské školy přerušen od 1. 8. do 31. 8.

Měsíční výše příspěvku bude činit 0,- Kč.

Pokud bude dítě do jeslí v červenci docházet max. 5 dní a méně,

činí výše příspěvku 100,- Kč/ den.

Platbazáloha na červenec zůstává stejná 3.450,- Kč.

Vyúčtování k 31. 8. proběhne v září 2023.

Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

V Bruntále dne 19. 6. 2023