SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU CIHELNÍ

Ve středu 18.10. proběhla spolupráce se základní školou Cihelní konkrétně se 7 třídou. Děti se seznámily s prostředím školy, a navázaly kontakty se staršími kamarády. Plnily úkoly v tělocvičně= stanoviště na kterých za pomocí školáků plnily úkoly jak pohybové tak vědomostní. Následně pak ve třídě proběhlo pohoštění, které si školáci sami připravili a pokračovalo se v programu. Za pomocí školáku si děti vyrobily masku na obličej, a kolíček s obrázkem. Celý program byl zakončen společnou práci= otiskování podzimních listů a razítek z brambor.