Rozsáhlá rekonstrukce kuchyně v naší mateřské škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

V pondělí 24. 6. 2024 budou zahájeny bourací a stavební práce týkající se rozsáhlé rekonstrukce kuchyně včetně skladů potravin, výdejních kuchyněk, chodeb a výtahů.

Provoz mateřské školy a vzdělávání dětí bude probíhat, tento poslední červnový týden, v provizorním dočasném režimu. V tomto období budeme s dětmi trávit většinu času na zahradě MŠ, na procházkách, v přírodě… Školní stravování bude zajištěno na odloučeném pracovišti Školní 2, kde budou děti přecházet. Způsob úhrady za stravování se pro vás nemění, vše zajistí naše MŠ.

Vzhledem k této složité provozní situaci bychom vás rádi požádali o zvážení myšlenky, pokud to vaše pracovní vytížení dovolí, zda by vaše dítě mohlo v tomto týdnu zůstat doma či u babičky…

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete mi volat na tel. číslo: 723 515 536  /Ivana Mikesková, ředitelka MŠ/.

Děkujeme za pochopení

V Bruntále 7. 5. 2024                                  Ivana Mikesková, ředitelka MŠ