Výše úplaty za předškolní vzdělávání v období omezení nebo přerušení provozu – červenec a srpen 2024

  1.      V měsíci červenci 2024  bude provoz mateřské školy přerušen od 1. do 31. července.

       Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a) ve třídách s celodenním provozem 0,- Kč

  • V měsíci srpnu 2024 bude provoz mateřské školy přerušen od 1. do 10. srpna a od 28. do 30. srpna.

Provoz mateřské školy bude zajištěn na odloučeném pracovišti Školní 2 /PETRIN/ od 12. do 27. srpna.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a) ve třídách s celodenním provozem 273,- Kč + stravné na 1 den 41,- Kč

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání za srpen 2024 bude činit 273,- Kč + stravné na 1 den 41,- Kč.

V Bruntále dne 5. 6. 2024                               Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

              


                                                                                                

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

logo 2018 skolka pionyrska