Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 165 podle § 34 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodla takto:

vyhovuji podaným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci se dostavili k zápisu ve dnech 14. 5. až 16. 5. 2024 a v řádném termínu dodali potřebné dokumenty.

Seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn dle čísel jednacích, která byla dětem přiřazena při zápisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.   

Číslo jednací
2024/142024/252024/38
2024/152024/262024/39
2024/162024/272024/40
2024/172024/282024/41
2024/182024/302024/42
2024/192024/312024/43
2024/202024/322024/44
2024/212024/332024/45
2024/222024/342024/46
2024/232024/352024/47
2024/242024/362024/48

               Datum vyvěšení: 6. 6. 2024                                 Datum sejmutí: 30. 6. 2024

 Další důležité informace o nástupu do MŠ (platby stravného a školného) obdrží zákonní

 zástupci e-mailem nebo poštou do 30. 7. 2024.                                                                                                                                                                   

                                                                                            Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

https://msbruntal.cz/wp-content/uploads/2024/06/zapis-oznameni-Pionyrska-2024.pdf

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2024/2025