Přerušení provozu MŠ v období hlavních prázdnin 2023

Provoz mateřské školy a jeslí bude přerušen od

31. 7. 2023 do 1. 9. 2023

/tj. 5 týdnů/.

Žádost o převod na jinou MŠ v době přerušení provozu MŠ je k dispozici ke stažení v DOKUMENTECH na webových stránkách mateřské školy www.msbruntal.cz nebo si ji vyžádejte u pedagogů na třídách.

V Bruntále 22. 3. 2023                                                      Ivana Mikesková, ředitelka MŠ