Přerušení provozu Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v měsících červenci a srpnu 2024

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bylo po projednání se zřizovatelem stanoveno omezení a přerušení provozu v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 takto:

V měsíci červenci a srpnu 2024 bude provoz Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 přerušen na celé dva měsíce tj. od 1. 7. 2024 do 30. 8. 2024 – budova Pionýrská 9.

V obou měsících můžete využít alternativu dočasného umístění dítěte v jiné mateřské škole /převod/ dle rozpisu provozu mateřských škol.

Provoz mateřské školy bude pro děti z naší MŠ zajištěn na – Odloučeném pracovišti Školní 2 – budova Petrin v termínu od 12. 8. 2024 do 27. 8. 2024 /tj. 12 dnů/. Školní stravování bude zajištěno na odloučeném pracovišti Školní 2. Úplata za předškolní vzdělávání pro děti přítomné v MŠ v období 12. 8. –  27. 8. 2024 bude činit 273,- Kč.

Důvodem přerušení provozu Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 na celé dva měsíce je rozsáhlá rekonstrukce kuchyně včetně skladů potravin, výdejních kuchyněk, chodeb a výtahů.

Všichni se těšíme, že renovace bude sloužit ke spokojenosti dětí i zaměstnanců MŠ.

Za vzniklé komplikace se velice omlouváme.

Děkujeme za pochopení

V Bruntále dne 7. 5. 2024                                                           Ivana Mikesková, ředitelka MŠ