Hudební kroužek – HVĚZDIČKA

  • 20240311_144201
  • 20240311_144208

Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte za pomocí hudebních aktivit. Snažíme se především o rozvoj hudebního, rytmického a sluchového vnímání. Náplní kroužku je zpěv písní, správné ovládání dechu, postoje a držení těla při zpěvu, hra na tělo, hudební improvizace, sluchové a rytmické hry, apod. Děti se naučí nové písničky, říkanky a to vše hravou a veselou formou.

Hudební kroužek HVĚZDIČKA vede paní učitelka Valentina Spáčilová