DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U HASIČŮ

V pátek 13.10. jsme s dětmi navštívili místní hasiče, kde probíhal den otevřených dveří. Děti měly možnost nahlédnout do míst kam se běžně nesmí. Prošly si hasičské auto, vyzkoušely různé ochranné obleky, zhlédly ukázku hašení požáru, vyproštění zraněné osoby od autonehody, záchrany lidského života z hořící budovy, a jiné zajímané věci…