Co děláme celý den

Co děláme celý den je název tématu tohoto týdne. Učili jsme se pojmy ráno, poledne, odpoledne, večer, noc formou her a pohybu. Namalovali jsme si noční a denní oblohu, inspirací nám byl krátký dokument o střídání dne a noci. Zahráli jsme si spousty zábavných her s protiklady, na „schovku“ Krtečka, na rozvoj sluchového vnímání jsme hádali, odkud cinká „poklička“ z písničky, kterou jsme se učili zpívat „MUZIKANTSKÁ RODINA“.