O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Plán akcí

 

                  Divadlo BERUŠKA 

  


 /

 

 /


 


 

 


  

 


               

                   

 ZÁŘÍ – ŘÍJEN-LISTOPAD:

- schůzka pro rodiče

- zahájení spolupráce se ZŠ Školní 2

- drakiáda

- Podzimní radovánky

- strašidelný rej, Den dýní

- vánoční fotografování dětí

 

 

PROSINEC – LEDEN – ÚNOR:

- návštěva Mikuláše a čerta

- Vánoce na zámku - výstava výrobků

- vycházka do zimní přírody společná pro všechny děti – krmení ptáčků,    zvěře

- lyžařská školička

- zimní radovánky – sjezd na netradičním vozítku

- vystoupení dětí pro rodiče v MŠ

- beseda pro rodiče na téma: Školní zralost

- návštěva 1. tříd základních škol

 

 

BŘEZEN – DUBEN – KVĚTEN:

- vynášení paní Zimy - vítání Jara

- společná vycházka do přírody s plněním úkolů - probouzení broučků

- Velikonoce na zámku - výstava výrobků

- Den Země / v městském parku/

- den otevřených dveří /zápis dětí do MŠ/

- exkurze v hasičské zbrojnici

- vystoupení pro maminky, tvoření s rodiči /dílničky, workshopy.../

- fotografování /společná fotografie tříd/

- šetření předškoláků žádajících o odklad školní docházky v PPP Bruntál nebo SPC Bruntál

 

ČERVEN:

- výlet

- oslava Mezinárodního dne dětí

- návštěva divadla

- rozloučení a slavnostní vyřazení předškoláků

 

Dle možností a nabídky:

- návštěva divadla, kina, výstav apod.

- účast na soutěžích (vědomostních, výtvarných, hudebních, tělovýchovných,ekologických aj.)

- akce a spolupráce se Střediskem volného času

- spolupráce s Policií, Hasiči, Záchranáři, Červeným křížem

- akce a spolupráce s Knihovnou

- akce a spolupráce se Zámkem

- spolupráce se ZUŠ

- akce a spolupráce s Centrem EU

- spolupráce se základními a mateřskými školami ve městě

- cílená spolupráce se ZŠ Školní 2 

- předčítání pohádek žáků ZŠ dětem v MŠ před spaním – pravidelně každé pondělí