O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
I.třída III.třída IV.třída V.třída Menu tříd

5. TŘÍDA ,,MYŠKY"  děti 4 - 6 leté

Motto třídy: „ Řekni mi a zapomenu,

                            ukaž mi a budu si pamatovat,

                                  nech mě udělat a pamatuji si celý

život“.

 

Myšky rády mlsají, smetanu a sýra,

chodí na ně potají, vědí, kde je díra.

Co však rády nemají, jsou kočičí drápky.

To pak s lupem běhají, tam a zase zpátky.

 

V 5. třídě "Myšky"učitelky Ivana Mikesková /ředitelka MŠ/ a Hana Smékalová mají 24 dětí. Pedagogové preferují vzdělávání vycházejícího z prožitků situací, zkušeností a zážitků. Plánují a promýšlí dětem veškeré aktivity. Třída je zaměřena na všeobecné dovednosti ve všech oblastech. Učitelky se snaží rozšiřovat slovní zásobu dětí. Při hrách a činnostech vedou děti k vytrvalosti, soustředěnosti i k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Snaží se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Podporují spokojenost  a důvěru dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí. Vedou je k vnímání estetického prostředí, na jehož vytváření se děti aktivně podílí. Třída i herna je prostorná, prosvětlená, vzdušná, esteticky vyzdobená a jako jediná je průchozí.

Nábytek ve třídách učitelky přizpůsobily dětem tak, že vytvořily co nejvíce hracích koutků /center/, aby si mohly nerušeně hrát a měly zde soukromí. V herně mají děti dostatečný prostor k pohybové aktivitě. Mají zde také možnost využívat počítače se vzdělávacími programy a interaktivní tabuli. Třída slouží i jako jídelna. Hračky různého druhu, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat.

5.třída/ MYŠKY/ nemá svou lehárnu. Příjemná, měkká lehátka se zde rozkládají každý den. Šatna je vyzdobena krásnými výkresy a výrobky vašich dětí.