O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
I.třída III.třída IV.třída V.třída Menu tříd

4. TŘÍDA ,,KAČENKY" děti 3 - 4 leté


Motto třídy : „ Ať jsme spolu všichni rádi,

                          vždyť jsme přece kamarádi“.

 

 

Ve 4. třídě "Kačenky", kam dochází 24 dětí, se učitelky Milena Boronkajová a Valentina Spáčilová zaměřují na adaptaci dětí, rozvíjí a doplňují jejich znalosti a dovednosti. Zdokonalují sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Vše přizpůsobují individuálním schopnostem dětí. Respektují osobnost dítěte, uspokojují pocit volnosti při hře i tvořivé činnosti. Podporují přirozenou pohybovou aktivitu a respektují věkové zvláštnosti dětí. Snaží se vytvářet kladné vztahy, přístupy, postoje a společenské návyky. Vztah mezi dítětem a okolním světem – pochopení, tolerance a pohoda upevňují aktivním prožitkem. Snaží se dětem vytvořit příjemné a klidné prostředí, takové, aby se zde děti cítily dobře. Třída a herna je prostorná, vkusně vybavená a esteticky vyzdobená. Nábytek přizpůsobují dětem tak, že vytváří co nejvíce hracích koutků /center/, aby si děti mohly nerušeně hrát a měly zde soukromí. Hračky různého druhu, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat. Jako jediná třída v naší MŠ má samostatnou jídelnu. V lehárně jsou umístěna pohodlná dřevěná lehátka. Šatna je vyzdobena krásnými výkresy a výrobky dětí.