O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Školička

Po prázdninách kluci, holky,

spěchejte do naší školky.

Školička, jak kytička,

slyšet je v ní písnička.

Zpívá dětem pro radost,

pro všechny má hraček dost! 

Krásné prožití nového školního roku 2019/2020, vám rodičům i vašim dětem, přeje pedagogický sbor s ostatními zaměstnanci Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9.

 

 

Náhled
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Stanovení výše stravného od 1. 9. 2019

Ranní svačina 8,- Kč

Oběd 20,- Kč

Odp. svačina 7,- Kč

Celkem 35,- Kč

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1. 9. 2019

Děti 2 - 4 leté 400,- Kč/měsíčně

Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí

 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 stravné a školné budete platit převodním příkazem na účet MŠ:

* číslo účtu MŠ: ČSOB Bruntál 153 390 580/0300

* částka: 1100,- Kč (pro celodenní stravné 700+školné 400)

* částka: 960,- Kč (pro stravné po obědě 560+školné 400)

* variabilní symbol (pořadové číslo strávníka)

* zpráva pro příjemce: (příjmení dítěte)

Variabilní symbol a zpráva pro příjemce jsou povinné údaje, které slouží pro správnou identifikaci platby. Platba bude splatná do 25. dne v měsíci na další měsíc (tzn. do 25. 8. 2019 na září).

V případě jakýchkoliv dotazů volejte:

vedoucí ŠJ Bc. Hana Hrazdilová, tel.: 554 718 013

Náhled
   

Ve čtvrtek 27.6. se s dětmi vypravíme do přírody na výlet.

Náhled
   

Ve středu 19.6.2019 

"Jdeme za zvířátky".

Děti si přinesou: batůžek,sladkost,pitíčko a kšiltovku.

Nemovitost
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2019


Všechny včas podané žádosti pro přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v době uzavření kmenové MŠ byly vyřízeny kladně a bylo rozhodnuto ve správním řízení o přijetí na dobu určitou.


Platby o prázdninách


Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu za předškolní vzdělávání – školné v době omezení a přerušení provozu takto:
Stravné: 31Kč/den


Školné: bude vypočítáno dle nahlášené docházky dítěte.


Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny 1. den nástupu dítěte do mateřské školy.


Ivana Mikesková, ředitelka MŠ


Datum vyvěšení 14. 6. 2019
Datum sejmutí: 30. 6. 2019