O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Ve středu 17. 6. 2020 se uskutečnil na zahradě mateřské školy Projektový den Šablony II – Ještěři a ještěrky.

Děti si rozvíjely povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi. Seznámily se s živou ještěrkou, želvou – pozorovaly je, dotýkaly se jich a poslouchaly zajímavosti o ještěrkách, želvách. Skládaly rozstříhané obrázky exotických zvířat, modelovaly zvířátka z plastelíny  - ještěrka, želva… a využily průlezky na školní zahradě, kde byly vedeny k obratnosti a nebojácnosti jako ještěrka. Omalovánky ještěrky a želvy, které vykreslily, si odnesly domů. Celým projektovým dnem děti provázela paní Libuše Hornová ve spolupráci s paní učitelkou Milenou Boronkajovou. Děti nejvíce ocenily to, že si mohly na zvířátka sáhnout. Byl to pro ně velký prožitek. Všichni se těší na další setkání s novým tématem.

 

Náhled
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání a jesle v období letních prázdnin 2020

 

1)    V měsíci červenci 2020  bude provoz mateřské školy

                                          uzavřen.

 

2)    V měsíci srpnu 2020 bude provoz mateřské školy otevřen od 3. 8. do 31. 8. 

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit ve třídách s celodenním provozem 400,- Kč  

zákonní zástupci zapsaných dětí k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od úplaty za předškolní vzdělávání) jsou povinni hradit školné, i když jejich děti mateřskou školu nebudou navštěvovat.

 

Příspěvek - jesle za srpen činí  2 000 ,-Kč /neomezená docházka/

Příspěvek - jesle za srpen činí  1 700 ,-Kč /omezená docházka/

 

V Bruntále dne 22. 6. 2020                   Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

 

Náhled
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

 

Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2020


Všechny včas podané žádosti pro přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v době uzavření kmenové MŠ byly vyřízeny kladně a bylo rozhodnuto ve správním řízení o přijetí na dobu určitou.

 
Platby o prázdninách


Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu za předškolní vzdělávání – školné v době omezení a přerušení provozu takto:


Stravné:
35,- Kč/den
Školné /úplata za vzdělávání/mimo dětí s povinnou předškolní docházkou: bude vypočítáno dle nahlášené docházky dítěte.


Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny 1. den nástupu dítěte do mateřské školy.

  
 
                                                  Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Ve středu 3. 6. 2020 proběhl v naší mateřské škole

Projektový den Šablony II – Králík.

Projektový den probíhal v tělocvičně mateřské školy i venku na terase pod vedením paní Marie Štechové - odborníka z praxe ve spolupráci s paní učitelkou Hanou Smékalovou. Během povídání běhal králíček volně mezi dětmi. Každé dítě mělo možnost si králíka pohladit. Děti si vyzkoušely vedení králíka s kšíry. Dalšími aktivitami dětí byly pohybové hry např. – PH „Králík“, HPH „Králíček ve své jamce“, „Pantomima, „Najdi stejnou dvojici /barevné obrázky domácích zvířat včetně králíka s využitím šachovnice na terase MŠ…“ Nakonec byl králík vložen do své přenosné klece a děti se s ním rozloučily. Děti na úplný závěr dostaly omalovánku králíka, kterou si pečlivě vykreslily a odnesly domů.

 

Náhled
   

Vážení rodiče.

Jak postupovat, pokud chcete získat obědy pro své dítě zdarma, najdete v INFORMACÍCH.

1 | 2 | 3 | 4 | 5Další