O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Výsledky přijímacího řízení- hlavní prázdniny 2020
Datum vložení :   24.06.2020 hod: 13:23
      

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

 

Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2020


Všechny včas podané žádosti pro přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v době uzavření kmenové MŠ byly vyřízeny kladně a bylo rozhodnuto ve správním řízení o přijetí na dobu určitou.

 
Platby o prázdninách


Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu za předškolní vzdělávání – školné v době omezení a přerušení provozu takto:


Stravné:
35,- Kč/den
Školné /úplata za vzdělávání/mimo dětí s povinnou předškolní docházkou: bude vypočítáno dle nahlášené docházky dítěte.


Platby proběhnou v hotovosti u vedoucí školní jídelny 1. den nástupu dítěte do mateřské školy.

  
 
                                                  Ivana Mikesková, ředitelka MŠ