O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Datum vložení :   13.05.2020 hod: 18:11
      

Zápis do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 v době od 10,00h  – 12,00h v tělocvičně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9/poslední dveře budovy MŠ v přízemí/. Ve dnech 13. 5. a 14. 5. proběhne zápis od 10,00h do 16,00h.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bude vícedenní a bez dětí. Den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou nebo ji předají v mateřské škole osobně.
Bližší informace najdete v DOKUMENTECH – Informace k organizaci a průběhu zápisu.

Dbejte pokynů ředitelky mateřské školy – pokud budete chtít podat Žádost o přijetí osobně, dostaví se pouze jen jeden zákonný zástupce dítěte!

Ve dnech zápisu, tj. 2. 5. - 16. 5. 2020 v daných časech konání bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci /primárně matce dítěte/ následně zasláno v SMS zprávě.

Prosíme o zpětné potvrzení přijetí registračního čísla.

Děti přijímá do zařízení ředitelka mateřské školy ve smyslu § 34 odstavce 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon.

Dokumenty nutné k zápisu naleznete v DOKUMENTECH 

  • Žádost o přijetí
  • Čestné prohlášení k očkování dítěte - Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit /Čestné prohlášení k  očkování, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkaz/.

Nutné je dodání:

  • kopie očkovacího průkazu dítěte
  • kopie rodného listu dítěte

 Při osobním podání Žádosti o přijetí je nutné předložit:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
Těšíme se na vás!