Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Od 1.9.2022 bude navýšena cena školného /úplata za předškolní vzdělávání/ na 500,- Kč za měsíc. Více informací v DOKUMENTECH MŠ.