Zápis – ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ pro šk. r. 2021/2022

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Pionýrská 9, Bruntál, 792 01 IČ: 607 805 17

ID datové schránky: x6g2zrg, tel. 554 718 013, www.msbruntal.cz, email: reditelkamspionyrska@seznam.cz

Č. J.: 113/2021                                        Dne 8. 6. 2021

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 165 podle § 34 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodla takto:

vyhovuji podaným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci se dostavili k zápisu ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2021 a v řádném termínu dodali potřebné dokumenty.

Seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn dle čísel jednacích, která byla dětem přiřazena při zápisu. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Číslo jednací
38/2021 přijat/a55/2021 přijat/a72/2021 přijat/a
39/2021 přijat/a56/2021 přijat/a74/2021 přijat/a
41/2021 přijat/a57/2021 přijat/a75/2021 přijat/a
43/2021 přijat/a58/2021 přijat/a77/2021 přijat/a
46/2021 přijat/a59/2021 přijat/a78/2021 přijat/a
47/2021 přijat/a60/2021 přijat/a79/2021 přijat/a
48/2021 přijat/a62/2021 přijat/a80/2021 přijat/a
50/2021 přijat/a66/2021 přijat/a81/2021 přijat/a
52/2021 přijat/a67/2021 přijat/a82/2021 přijat/a
53/2021 přijat/a69/2021 přijat/a83/2021 přijat/a
54/2021 přijat/a70/2021 přijat/a84/2021 přijat/a
85/2021 přijat/a100/2021 přijat/a 
   

Datum vyvěšení: 8. 6. 2021                                                    Datum sejmutí: 22. 6. 2021

 Další důležité informace o nástupu do MŠ (platby stravného a školného) obdrží zákonní zástupci e-mailem nebo poštou do 23. 7. 2021

Rozhodnutí naleznate také v DOKUMENTECH.   

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.

                                                   Ivana Mikesková, ředitelka MŠ