Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024 /9. 5. – 12. 5. 2023/

Zápis pro osobní podání se uskuteční v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 v ředitelně mateřské školy /předposlední prosklené dveře budovy – 1. patro/.

V době od 10. 5. do 11. 5. 2023 proběhne od 9,00 do 15, 00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zákonní zástupci mají možnost dle svých možností zvolit si způsob podání žádosti.

10. 5. – 11. 5. 2023 v době od 9,00 – 15,00 hodin – osobním podáním žádosti

  9. 5. – 13. 5. 2023 elektronickým podáním žádosti

  • do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: x6g2zrg)
  • e-mailem reditelkamspionyrska@seznam.cz, ms.pionyrska@tiscali.cz, s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý e-mail!/
  • poštou /rozhodné je datum podání na razítku pošty/ – Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, 792 01 Bruntál

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené /např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu/ je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Dokumenty nutné k zápisu:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  • kopie rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. srpna 2023

Více informací k zápisu naleznete v Dokumentech.