Poděkování za zapojení do úklidu školní zahrady

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do úklidu školní zahrady. Velice si vážíme vaší spolupráce s naší mateřskou školou.