Výsledky přijímacího řízení – prázdniny 2022

Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2022

Všechny včas podané žádosti pro přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v době uzavření kmenové MŠ:

Mateřské školy Bruntál, Komenského 7

Mateřské školy Bruntál, Okružní 23,

Mateřské školy Bruntál, Smetanova 21

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3

byly vyřízeny kladně a bylo rozhodnuto ve správním řízení o přijetí na dobu určitou.

Platby o prázdninách

Ředitelka školy stanovuje částku za úplatu pro předškolní vzdělávání – školné v době omezení a přerušení provozu takto:

Stravné: 38,- Kč/den /děti 3 – 6 leté/

Stravné: 41,- Kč/den /děti 7 leté/

Školné /úplata za vzdělávání/, kromě dětí s povinnou předškolní docházkou: bude vypočítáno dle nahlášené docházky dítěte.

Informaci o platbách obdržíte e-mailem.

Ivana Mikesková, ředitelka MŠ