Výše úplaty za vzdělávání v červenci a srpnu 2021

1)    V měsíci červenci 2021  bude provoz mateřské školy přerušen od 26. do 30. července. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)    ve třídách s celodenním provozem 400,- Kč

2)    V měsíci srpnu 2021 bude provoz mateřské školy přerušen od 1. do 27. srpna.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)    ve třídách s celodenním provozem 36,- Kč

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání

za červenec a srpen 2021 bude činit 436,- Kč.

V Bruntále dne 7. 6. 2021                                     Ivana Mikesková

                                                                              ředitelka MŠ