Vynášení paní Zimy – Moreny

  • 2-7
  • 6-6
  • 3-7
  • 5-6
  • 1-7
  • 4-7
  • 7-5
  • 2-8