Soutěž SVČ „Sněhuláci“

Děkujeme třídě včeliček za reprezentaci v soutěži vyhlášené SVČ
Děkujeme včelkám za reprezentaci MŠ.