Projektový den v Myškách – „JEŽEK JABLKA NEŽERE“ /20. 1. 2022/

  • 1-23-1
  • 1-17-2
  • 1-36-1
  • 1-43-1
  • 1-46-1
  • 1-47
  • 1-52

Prožitkovou metodou se děti seznámily s životem ježka jak ve volné přírodě, tak v zajetí. Seznámily se formou obrázkového materiálu s ježkem, od jeho prvního dne života, až po jeho dospělost. Měly možnost, pomoci obrázků a maket zahrát si hru, kde hledaly vhodnou potravu pro ježka. Program byl doprovázen hudbou o Ježkovi a pohybem, hra na tělo+ nácvik písně Ježek Bodlinka. Součásti byly omalovánky a pracovní listy s grafomotorickými cviky. Celý program byl zakončen PH=na ježka.