Pokyny pro rodiče dětí vracející se ze zahraničí

Režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. Na základě tohoto ochranného opatření jsou zákonní zástupci dětí povinni informovat ředitele školy o svých cestách s dítětem do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země. V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Platí tedy povinnost informovat vzdělávací instituci (školu nebo školské zařízení) o cestách do zahraničí také pro děti, žáky studenty nebo účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu. Povinnost se na děti/žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu; tedy, že vykonávají ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování,

b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování,

c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělání nemoci

12. 7. 2021                         Ivana Mikesková, ředitelka MŠ