Kačenky – kvetoucí stromy

  • 20230502_085644
  • 20230502_092430
  • 20230502_091342
  • 20230502_090339
  • 20230502_090346
  • 20230502_091935
  • 20230502_0910220
  • 20230503_125628

Při společném tvoření kvetoucích stromů si nejprve všechny děti procvičily prstíky při trhání a mačkání barevného papíru do kuliček, poté se domluvily, se kterým kamarádem budou pracovat. Po společné domluvě vybarvily předchystaný strom vodovými barvami a po zaschnutí dolepily papírové květy (kuličky). Po dokončení práce následoval úklid pracovního místa.

Při společné práci byly děti vedeny ke spolupráci s kamarádem, vzájemné komunikaci, půjčování pracovních pomůcek, dělení práce rovným dílem, vytváření kompromisů …