HVĚZDIČKY – tělocvična

 • 20230111_145006
 • 20230111_145016
 • 20230111_145030
 • 20230111_145003
 • 20230111_145001
 • 20230111_145015
 • 20230111_145022
 • 20230111_145748
 • 20230111_145035
 • 20230111_145803
 • 20230111_145820
 • 20230111_145822
 • 20230111_145827
 • 20230111_144951
 • 20230111_145826
 • 20230111_145817
 • 20230111_144954
 • 20230111_145032
 • 20230111_145805
 • 20230111_145019
 • 20230111_145835
 • 20230111_145737
 • 20230111_145836
 • 20230111_145739
 • 20230111_145803-1

Věděli jste, že při vývoji řeči u dětí hraje významnou roli úroveň jejich hrubé i jemné motoriky?

Pohyb a řeč spolu totiž úzce souvisejí. Pohyb je základně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobností dítěte. V předškolním věku dítě skrze pohyb poznává samo sebe, své schopnosti a dovednosti.

Když se dítě hýbe, rozvíjí i svůj rozum – musí totiž objevovat a zvládat nové úkony, přichází do styku s neznámými věcmi, zkoumá, jak co funguje, je nuceno pro nové předměty používat i nová slova, a obohacovat tak svou slovní zásobu.

Pohyb zároveň učí děti vytrvalosti, čelit neúspěchům a radovat se z vítězství. Zvyšuje efektivitu a schopnost učit se dalším pohybovým aktivitám a účinně také pomáhá v boji proti stresu, dodává pocit sebedůvěry, dobré nálady a přispívá k dobrému psychickému stavu.