Halloweenské hrátky v MŠ, aneb tajuplná zahrada…

Jednou v roce při setmění, školní zahrada se změní…                                      

Všude tma, jen budou svítit svíce,        

strašidel tu bude na tisíce…

Nebudete-li se bát, tak přijďte mezi nás!!!

Ve čtvrtek 3. 11.  od 16.15 hodin

POZOR!!!

Vstupenkou do tajuplné zahrady  bude vámi doma vyrobené např.:

strašidýlko, duch, pavouk, netopýr, dýně nebo lucerna se svíčkou, které si v ní s dětmi umístíte…

   TĚŠÍME SE NA VÁS!!!