O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Třídní besídka

" O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT...".

Přijměte pozvání na vystoupení dětí ze třídy KOŤÁTEK ve čtvrtek 30.května 2019 v 15.00hodin.

Náhled
   

Třídní besídka

" Polámal se mraveneček"

21.5.2019 v 15.00 hodin.

Náhled
   

Projekt „Motýlí zahrádka“

Vážení rodiče.

V naší Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 budete mít možnost společně s vašimi dětmi pozorovat jednu z nejúžasnějších přírodních proměn /metamorfózu/ motýlů - baboček bodlákových. Můžete monitorovat, jak maličkaté housenky rostou, proměňují se v kukly, a jak se z kukel líhnou překrásní motýli.

Experiment je naplánován na květen 2019 a potrvá 3 -4 týdny až do vylíhnutí motýlů. Děti pak motýly chvíli budou sledovat, krmit a nakonec je vypustí do přírody. Pokud se budete chtít také podívat na tuto krásnou proměnu, zastavte se v průběhu tohoto projektu za námi ve třídách.

 

Náhled
   

Ve středu 24. 4. 2019 bude v naší mateřské škole zahájen

Den otevřených dveří

v době od 9,00h – 12,00h a v odpoledních hodinách v době od 14,00h – 16,00h. 

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi.

Těšíme se na viděnou!!!

Náhled
   

Ve dnech 15. 5. - 16. 5. 2019 

od 10:00 - 15:00 hod. se uskuteční zápis

do mateřských škol.

 

Zápis do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 na školní rok 2019/2020 proběhne v ředitelně školy. 

 

 PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 


Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

 

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • rodný list dítěte!
  • doporučení školského poradenského zařízení ..
  • potvrzení dětského lékaře /naleznete v dokumentech/ 
  • v případě, že dítě není řádně očkováno přineste doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)