O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Vážení rodiče

Od 4. 5. do 29. 5. 2019 máte možnost požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem. Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů.

Žádost ke stažení naleznete v sekci  DOKUMENTY, dále je třeba požádat v kmenové mateřské škole o kopii evidenčního listu, kopii zmocnění pro předání dítěte a kopii vyjádření lékaře /potvrzení o očkování + razítko lékaře/. Odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní mateřské školy. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v kmenové MŠ do 12. 6. 2019. Informace o uzavření mateřské školy v období hlavních prázdnin naleznete v sekci INFORMACE.

Náhled
   

Milé maminky, přejeme vám vše nejlepší k vašemu krásnému svátku.

MAMINCE

Není důležité být první,

kdo Ti dnes bude přát.

Důležité je mít Tě v srdci a říci: "Díky, mám Tě rád."

Náhled
   

Vážení rodiče, dne 1. 5. 2020 byly zahájeny práce týkající oprav vodoinstalace a rekonstrukce dětské umývárny i WC v jesličkách, ve 3. třídě „Koťátka“ a 5. třídě „Myšky“ naší mateřské školy. Věříme, že se nová podoba umýváren a WC bude líbit dětem i Vám rodičům.

Náhled
   

Zápis do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 v době od 10,00h  – 12,00h v tělocvičně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9/poslední dveře budovy MŠ v přízemí/. Ve dnech 13. 5. a 14. 5. proběhne zápis od 10,00h do 16,00h.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bude vícedenní a bez dětí. Den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou nebo ji předají v mateřské škole osobně.
Bližší informace najdete v DOKUMENTECH – Informace k organizaci a průběhu zápisu.

Dbejte pokynů ředitelky mateřské školy – pokud budete chtít podat Žádost o přijetí osobně, dostaví se pouze jen jeden zákonný zástupce dítěte!

Ve dnech zápisu, tj. 2. 5. - 16. 5. 2020 v daných časech konání bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci /primárně matce dítěte/ následně zasláno v SMS zprávě.

Prosíme o zpětné potvrzení přijetí registračního čísla.

Děti přijímá do zařízení ředitelka mateřské školy ve smyslu § 34 odstavce 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon.

Dokumenty nutné k zápisu naleznete v DOKUMENTECH 

  • Žádost o přijetí
  • Čestné prohlášení k očkování dítěte - Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit /Čestné prohlášení k  očkování, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkaz/.

Nutné je dodání:

  • kopie očkovacího průkazu dítěte
  • kopie rodného listu dítěte

 Při osobním podání Žádosti o přijetí je nutné předložit:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
Těšíme se na vás!
Náhled
   
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že mateřská škola je v měsíci dubnu2020 uzavřena, neplaťte školné ani stravné! Pokud jste již zaplatili, budou vám přeplatky převedeny na následující měsíce.
                                              Děkujeme za pochopení.