O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 dopoledne proběhne na školní zahradě MŠ Bruntál, Pionýrská 9 vystoupení sokolnické skupiny „Vancoš“, které je zábavné a zároveň pro děti poučné. Program je zaměřen na soužití člověka s přírodou. Zároveň ukazuje historii lovu s dravými ptáky.

                                                               Vybíráme 50,- Kč

 

Náhled
   

Vážení rodiče, 

ve středu 8. 9. 2021 v 15:00 ve třídě KOŤÁTEK proběhnou třídní schůzky.

Z důvodu hygienického opatření žádáme o účast pouze jednoho z rodičů, bez přítomnosti dětí. Dítě si, prosím, vyzvedněte před zahájením třídní schůzky.

 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci

Náhled
   

Vážení rodiče.

1. 9. 2021 zahajuje naše Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 provoz ve všech šesti třídách mateřské školy /Koťátka, Kačenky, Myšky, Motýlci, Berušky, Včelky/ a ve třídě pro děti od 1 do 3 let věku dítěte /JESLÍ/ od 6,00 do 16,00 hodin.

Seznamy dětí s rozdělením do tříd budou vyvěšeny                    31. 8. a 1. 9. 2021 na vstupních dveřích do MŠ.

Co budou vaše děti potřebovat, naleznete v ikonce INFORMACE.


Na vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9.

Náhled
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

 

Stanovení výše stravného od 1. 9. 2021

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. se cena stravného od 1.9.2021 stanovuje takto:

 

Děti do 6 let:                     

Ranní svačina           9,- Kč

Oběd                      21,- Kč

Odp. svačina             8,- Kč

Stravné celodenní    38,- Kč  

Stravné polodenní    30,- Kč

Předpis pro celodenní stravné 800,- Kč měsíčně.

Předpis pro polodenní stravné 630,- Kč měsíčně.

Předpis pro omezenou docházku v jesličkách 400,- Kč měsíčně.

 

Děti 7 let – s odkladem školní docházky:   

Ranní svačina             10,- Kč

Oběd                         23,- Kč

Odp. svačina                8,- Kč

Stravné celodenní       41,- Kč

Stravné polodenní       33,- Kč

Předpis pro celodenní stravné 870,- Kč měsíčně.

Předpis pro polodenní stravné 700,- Kč měsíčně.

 

V kalkulaci stravného je zahrnutý i celodenní pitný režim dítěte.

 

 

V Bruntále dne 24. 8. 2021                 Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let.

V mateřských školách děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde -li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země svelmi vysokým rizikem nákazy, resp. sextrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat vsamoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.


14. 7. 2021                          Ivana Mikesková, ředitelka MŠ 

1 | 2 | 3 | 4 | 5Další