O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Informace pro rodiče k otevření MŠ od 25. 5. 2020
Datum vložení :   19.05.2020 hod: 23:59
      

Opatření, která bude nutno dodržovat:

  • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ. V prostoru před MŠ se budou dodržovat odstupy 2 metry. Do MŠ může dítě doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
  • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo omezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je proto nutno počítat se zdržením při předávání dětí. S dítětem je potřeba přijít s dostatečným časovým předstihem.
  • Ráno i odpoledne používejte vchody určené pro vstup do prostor k jednotlivým šatnám daných tříd.

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9

1. vchod - Jesle „Kuřátka“ /samostatný vchod/

2. vchod – „Koťátka“ a „Myšky“ /společný vchod/

3. vchod – „Kačenky“ /samostatný vchod/

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9 – Odloučené pracoviště Školní 2

Vstup hlavním vchodem do vstupní haly + hlavní chodba MŠ + společný vchod do šaten.

 

  • Při vstupu jsou doprovázející osoby povinny provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
  • Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ.. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě roušku, která bude umístěna v igelitovém sáčku v přihrádce dítěte v šatně.
  • Před předáním dítěte pečovatelkám v jeslích bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund a to mýdlem a vodou a osušení jednorázovým ručníkem.
  • Mytí rukou dítěte po dobu 30 sekund mýdlem, vodou a osušení jednorázovým ručníkem zajistí v mateřské škole pedagogický pracovník či zaměstnanec MŠ ihned po předání dítěte z šatny.  
  • Dětem bude při vstupu do školky měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato.

Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.

  • Do MŠ si děti nebudou nosit žádné hračky ani na spaní.

 

Při nástupu do MŠ musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení /ke stažení v DOKUMENTECH/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti.

Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná. V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.

Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili, zda je přítomnost jejich dítěte v mateřské škole opravdu nezbytná. Pokud jste rodič na mateřské dovolené, rodičovském příspěvku, v pracovní neschopnosti či nejste pracující a je - li to ve vašich možnostech, upřednostněte ponechání dítěte doma. Doba provozu školky bude zachována, ale provoz bude zabezpečen v omezeném režimu při povinnosti dodržení přísných hygienických opatření.

Nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku.

Stravu pro děti nebude možné si vyzvednout v případě nepřítomnosti dítěte ve školce. Odhlášení stravy bude možné do 7,30 hodin v daný den.

 

V Bruntále 13. 5. 2020       Ivana Mikesková, ředitelka MŠ